Bastu
Bastu
Stuga 72
Stuga 72
Stuga 72
Stuga 66
Stuga 69
Stuga 69
Stuga 69
Stuga 69
Stuga 67/68
Stuga 67/68
Stuga 67/68
Stuga 67/68
Stuga 64
Stuga 64
Stuga 64
Stuga 64
Stuga 65
Stuga 65
Eckerö käringsund
Vy från vattnet östra sidan
Parken västra sidan
Brygga västra sidan
Brygga östra sidan
Sandlåda
Studsmatta
Lek vid stranden

Holmströms stugor